Produkturval

Produkturval

 

Vi genomför ständigt kontroller på våra produkter för att säkerställa att kvalitén är som utlovat. Men för oss är det endast en del i vårt kvalitetsarbete. Vi ser till att rätt garantier medföljer produkterna och förhandlar enskilt om på-platsen-service på en del av våra produkter. Eftermarknad, det vill säga tillgång på reservdelar, är något som väger mycket tungt i vårt val av leverantör. Vi vill att ert nya badrum ska vara till belåtenhet och bekymmersfritt.