Hemmaplan badrum

GDPR

GDPR & Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som För- & efternamn, e-post, adress, och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din order/förfrågan, eventuell hantering av reklamationer/återkallelser samt genomföra betalning.

Vi har fått dina uppgifter från dig. Vid de tillfällen vi saknar fullständig information kan inhämtning ske via allmänt tillgängliga källor. Personuppgifterna är ett lagstadgat krav för hantering av fakturerad försäljning och kontaktfaktura. Om personuppgifter ej tillhandahålls kan orderhantering ej genomföras. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas i förekommande fall med våra leverantörer och eventuella entreprenörer. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgifterna raderas 8 år efter senaste köp/ärende.

Personuppgiftsansvarig är Edward Barnelius, Hemmaplan Badrum AB, Stenbygatan 6, 721 36 Västerås. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 021-4480200. Du når vårt dataskyddsombud på 021-4480200. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Du hittar vår policy även som pdf genom att klicka här.

Stenbygatan 6, 721 36 Västerås

Måndag - Torsdag: 10.00-18.00
Fredag: 10.00 - 17.00
Lördag: 10.00 - 13.00
Söndag: Stängt